Esittely

Operight-koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille tekijänoikeuden perusvalmiudet, joiden avulla opettajat pystyvät hakemaan tietoa ja ratkaisemaan työhönsä liittyviä ongelmia. Kurssilla opetetaan tekijänoikeuden perusasioita, mutta samalla opettajia neuvotaan hyödyntämään etenkin verkosta löytyvää tekijänoikeusmateriaalia.

Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä sekä verkkokurssista. Lähipäivät sisältävät luentoja ja ryhmätöitä, luennoitsijana toimii Marja-Leena Mansala. Verkkokurssilla tekijänoikeutta puolestaan lähestytään tapausten kautta, joissa yhdistetään opetustyön arjen tilanteet ja käytännöt lainsäädäntöön.

Koulutuksesta vastaa IPR University Center ja hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Katso lisää tietoa IPR University Centerin toiminnasta: http://www.iprinfo.com/

Kurssin yhteyshenkilönä toimii koulutuskoordinaattori Anni Hautanen, hautanen@iprinfo.com
(09) 191 22 085

Kurssin sisällöstä vastaa pääsihteeri
Marja-Leena Mansala, mansala@iprinfo.com (09) 191 22 767 sekä
tutkimusapulainen Kaisa Kärkkäinen, kaisa.j.karkkainen@helsinki.fi (09) 191 22 855